Kedves Barátunk, Tisztelt Kollégánk!

 

Úgy véljük, hogy Tőled sem idegen az a meggyőződés, amely arra indított bennünket, hogy önzésünket, gátlásainkat, önigazo1ó meg alkuvásun-kat félretéve, közös cse1ekvésre határozzuk el magunkat.

 

Úgy gondoljuk
  • hogy a század utolsó évtizedeinek meghatározója két egymást kölcsönösen erősítő, és hosszabb távon  szükségszerűen  feltételező folyamat: egyrészt az  elektronika és informatika szédületes fejlődése, másrészt a szabadság, a demokrácia és az emberi jogok eszméjének térhódítása ;
  • hogy eközben mi a harmadik világbeli országok sorába süllyedünk vissza, és egyre nő a távolság, amely hazánkat a fejlett or-szágoktól elválasztja;-    hogy a fejlődés vo nulatába csak egy demokratikus Magyarország kapcsolódhat be, amelynek megteremtésében a társadalom minden rétegének szerepet kell vállalnia, de - hagyományos politikai kultúrája és hivatásának sajátossága folytán - a jogászságra fokozott  felelősség hárul;
  • hogy a demokratikus Magyarország csak egy jogállam formájában valósulhat meg, amelynek alapját képező jogrendszer csakis a jogásztársadalom egészének aktív közreműködésével alakítható ki, szemben a mai helyzettel, amikor a törvényalkotásban - mint a felülről érkező döntések szakmai megfogalmazója - a jogászságnak csak egy igen szűk rétege vesz részt.
Ahhoz, hogy a jogászság történelmi szerepét betölthesse és eközben önmagát is megvalósítsa egy független fórumra van szükség.
  • ahol korlátozás nélkül a felszínre kerülhet minden vélemény,
  • ahol a különböző érdekek az öncenzúra torzítása nélkül szabadon kifejeződnek és a nyilvánosság által ellenőrzött egyenlő feltételek mellett megmérettetnek,
  • ahol a szakmai felkészültséget és tisztességet, a társadalomnak elkötelezett igazmondást nem szorítja béklyóba a  besorozottság , az anyagi érdek, az érvényesülési vágy, a hivatali tekintély és a megalkuvás. E gondolatok jegyében megbeszélést tartunk 1988. november 5-én, szombaton, délelőtt 11 órai kezdettel Budapesten, az ELTE VIII., Pollack Mihály tér 10. sz, alatti épületében, az I. emeleti Tükörteremben, /a Nemzeti Múzeum háta mögött/ ahova ezúton szeretettel meghívunk. Reméljük, hogy a tanácskozás eredményeképpen Te is a Független Jogász Forumot életrehívó felhívás egyik aláírója leszel.
Ha pedig a tanácskozás végén úgy döntenél, hogy a többség elképzelését mindenben vállalni nem tudod, a Forum jövendő rendezvényeire akkor is szeretettel várunk.
Kérjük, hogy meghívásunkról tájékoztass minden olyan jogász kollégát, akiről úgy gondolod, hogy érdeklődhet kezdeményezésünk iránt.  A megbeszélésen mindenkit szívesen látunk.

 

Budapest,  1988.  október 26.

 

Dr. Bártfay Pál
Dr. Egressy András
Dr. Kónya Imre 
Dr.Perlaki Erika 
Dr. Richter Anna 
Dr. Sándorfi György 
Dr. Tóth László

Az eredeti dokumentum fényképe:

fjf-alapitok-levele-2-1

fjf-alapitok-levele-2-2