A Szabad Demokraták Szövetsége
Ügyvivő Testülete
Budapest

Tisztelt Ügyvivő Testület, kedves Barátaink!

A Független Jogász Fórum 1989. szeptember 16-i tanácskozásán elfogadott állásfoglalás alapján ellenzéki politikai egyeztető fórum  létrehozását kezdeményezzük azzal a céllal, hogy az egyeztető  fórumban résztvevő szervezetek a szabad parlamenti választásokig terjedő időszakban politikai lépéseiket egymással előzetesen egyeztessék.
Megítélésünk szerint egy folyamatosan működő fórum létrehozása  feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a választásra való felkészülés jegyében az ellenzéki szervezetek energiájukat ne az egymás elleni küzdelemre fecséreljék, a választási harc ne irányuljon egymás  lejáratására, és ne vezessen az ellenzék politikai hitelének csökkenésére.
Elképzeléseink szerint az  ellenzéki  politikai  egyeztető  fórumban azoknak a tényleges politikai súllyal rendelkező szervezeteknek kellene részt venniük, amelyek közvetve sem kötődnek a diktatórikus hatalmi berendezkedéshez.
A Független Jogász Fórum felajánlja, hogy - hasonlóan  az  Ellenzéki Kerekasztalhoz - az egyeztető  fórum  létrehozását  megszervezi, és - amíg erre szükség lesz és a résztvevők igényt tartanak rá - a munka feltételeit biztosítja és az egyeztető fórum tevékenységét össze hangolja.
Ennek érdekében f.hó 13-án, pénteken  du. 1/2 3  órára  tisztelettel meghívjuk a Szabad Demokraták Szövetsége döntési joggal  felruházott két képviselőjét az  ELTE  Állam- és Jogtudományi  Kara  Büntetőjogi Tanszékének másfél emeleti könyvtárába, oda, ahol  az  Ellenzéki Kerekasztal is megalakult és az első időszakban ülésezett.

A megbeszélésre az SZDSZ-en kívül az alábbi szervezetek képviselőit hívtuk meg:

  • Fiatal Demokraták Szövetsége
  • Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Párt
  • Kereszténydemokrata Néppárt
  • Magyar Demokrata Fórum
  • Magyarországi Szociáldemokrata Párt

 

Budapest, 1989. október hó 6. napján
A Független Jogász Fórum
választmánya képviseletében
Kónya Imre


Feladó:
Független Jogász Fórum
Választmánya, Budapest