A Magyar Demokrata Fórum
Országos Elnökségének
Budapest

Tisztelt Országos Elnökség!

 

1988. novemberében jött létre a Független Jogász Fórum. Az első év zárásaként folyó hó 24-én, pénteken este 1/2 8 órai kezdettel a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében egy kötetlen ünnepség keretében szándékozunk föleleveníteni a mögöttünk álló esztendő eseményeit.
Úgy gondoltuk, hogy az este nem lenne teljes, ha nem hívnánk meg azokat az ellenzéki politikai vezetőket, akikkel munkánk az Ellenzéki Kerekasztalban összekapcsolódott, és akikkel politikai felfogásunk a legfontosabb dolgokban egyezik - akiket végülis barátunkként tisztelhetünk.
A Magyar Demokrata Fórum politikai személyiségei közül meghívtuk Dr. Antall József elnök urat, Dr. Szabad György és Dr. Sólyom László tanár urakat, akik kiemelkedő szerepet játszottak az EKA munkájában, valamint Csurka Istvánt, az elnökség tagját, aki ugyan csak néhány alkalommal vett részt az Ellenzéki Kerekasztal ülésein, de szerepe  - különösen az április 8-i egyeztető tárgyalást megelőző tanácskozáson - meghatározó volt. Ugyancsak az MDF tagja Vigh Károly, Morvai László és Kerényi Imre, akiket szintén meghívtunk a baráti összejövetelre.
Reméljük, hogy eljönnek közénk az SZDSZ, a FIDESZ, a Kisgazdapárt, a  Szociáldemokrata Párt és a Kereszténydemokrata Néppárt azon képviselői, akik az Ellenzéki Kerekasztal munkájában - az egyetértés szellemében - szintén kivették részüket.
Bár a találkozó célja elsődlegesen az, hogy az elmúlt év erőltetett menetben folytatott munkáját egy laza ünnepléssel, kötetlen beszélgetéssel oldjuk fel, mégsem lehet kizárni, hogy az esemény alkalmat nyújt az ott megjelent ellenzéki vezetőknek, hogy szervezetük nevében a jövőre nézve valamilyen politikai egyeztetés kereteinek megteremtése irányába megtegyék az első lépéseket.
Tisztelettel emlékeztetni szeretnénk Önöket arra, hogy a Független Jogász Fórum választmánya október 13-ára - hasonló szándékkal - meghívta hat ellenzéki párt vezetőit. A kezdeményezésre öt párt pozitívan reagált, az MDF elnöksége nevében pedig Dr. Antall József elnök úr azzal hárította el a meghívást, hogy - bár a folyamatos politikai egyeztetés szükségességével az elnökség egyetért - az Ellenzéki Kerekasztalon belül azonban ez vélhetően megoldható, másrészt nem tartja megengedhetőnek azt, hogy az Ellenzéki Kerekasztalban résztvevő egyik párt (a Magyar Néppárt) mellőzése mellett az MDF bármiféle előkészítő megbeszélésen részt vegyen, miközben a mellőzött párttal változatlanul szövetségben tudja magát.
A mai napon jelent meg a sajtóban hat párt - közöttük a Magyar Néppárt - nyilatkozata, melyben sürgetik az Ellenzéki Kerekasztal tényleges felbomlásának konstatálását. Úgy gondoljuk, hogy ezek után a korábban reális érvek ma már nem zárhatják ki egy ilyen előkészítő találkozón való részvételt, amelyen természetesen bármely pártnak módja lehet úgy nyilatkozni, hogy egy esetleges ellenzéki politikai fórumban indokoltnak látja a Magyar Néppártnak, vagy bármely más pártnak
a részvételét is.
Teljesen egyetértünk azzal a helyzetelemzéssel, hogy bizonyos fokig  kényszerpályán haladnak a politikai események; úgy hisszük, hogy a kialakult helyzet az eddigieknél is sürgetőbben igényli, hogy az ellenzéki szervezetek egy laza egyeztető fórumban egymással ismét beszélő viszonyba kerüljenek és politikai lépéseiket - a lehetőségek keretén belül - összehangolják.

 

Budapest, 1989. november 17.
Tisztelettel:
a Független Jogász Fórum
választmánya nevében
Dr. Kónya Imre