Az Ellenzéki Kerekasztal (a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Néppárt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége, valamint a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája), mint eddigi nyilatkozatai tanúsítják, készen áll az alkotmányosságra való átmenet – és általa az országot egyre súlyosabb helyzetbe hozó válság felszámolása – érdekében az MSZMP-vel, mint a hatalom tényleges gyakorlójával folytatandó politikai tárgyalásokra.
Az MSZMP a többpártrendszer szóbeli meghirdetése után 1989. március 3-ával kezdődően kétoldalú tárgyalásokra meghívta a különböző csoportokat és mozgalmakat. Ezeken a kétoldalú tárgyalásokon egy jövőbeni tárgyalássorozat gondolata is felmerült, amelyen az MSZMP mint a hatalom birtokosa, valamint a társadalom különböző független szervezetei együtt vesznek részt.
Ezt megelőzően az Új Márciusi Front, amelynek egyik résztvevője az MSZMP Politikai Bizottságának is tagja, hasonló jelleggel és célzattal Nemzeti Bizottság létrehozását javasolta. E javaslat nem találkozott a független szervezetek egyetértésével.
Ezek után az MSZMP, mintegy a kétoldalú tárgyalások folytatásaként, nyilván a március 15-i ünnepségek lefolyásából adódó következtetéseket is levonva, előbb csak szóbeli, majd írásbeli meghívást juttatott el több független szervezethez, és a résztvevők körét előzetes egyeztetés nélkül nyilvánosságra hozta.
A független csoportok és szervezetek Ellenzéki Kerekasztalt alapítottak, részben ezeknek a tárgyalásoknak előkészítése céljából. Az Ellenzéki Kerekasztal megállapodott a tárgyalások általa elfogadható feltételeiben. Ezt az MSZMP Központi Bizottságához eljuttatta. Az MSZMP, mint az a nyilatkozataiból is kiderül, ezeket nem vette figyelembe.
A tárgyaláson az Új Márciusi Front, annak alkalmatlansága miatt, nem vesz részt.
Minthogy a tervezett tárgyalás előkészítése nem történt meg kielégítően, javaslatainkat sem a meghívottak körét, sem a tárgyalási pozíciók szükséges kialakítását illetően nem vették figyelembe, az Ellenzéki Kerekasztal nem látja biztosítottnak, hogy a felek 1989. április 8-án érdemben tárgyaljanak.
A meghirdetett tárgyalásról annak határozott kijelentésével maradunk távol, hogy javaslatainkat mérlegelő, körültekintő egyeztetés után érdemi tárgyalások megkezdésére készen állunk.
Az Ellenzéki Kerekasztal a tárgyalások előkészítésére operatív bizottságot jelöl ki, és a Független Jogász Fórum útján várja az MSZMP KB ez irányú megkeresését.
 
E nyilatkozatunk közlésével a Független Jogász Fórum képviselőjét, dr. Kónya Imrét hatalmazzuk fel.
Kelt Budapesten, 1989. évi április hó 7. napján

Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság képviseletében:
dr. Vigh Károly
Fiatal Demokraták Szövetsége képviseletében:

dr. Kövér László, dr. Orbán Viktor
Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt képviseletében:
dr. Böröcz István, Prepeliczay István, dr. Boross Imre
Magyar Demokrata Fórum Képviseletében:
Csurka István, dr. Szabad György
Magyar Néppárt képviseletében:
Varga Csaba
Szabad Demokraták Szövetsége képviseletében:
Magyar Bálint, dr. Tölgyessy Péter
Független Szakszervezetek Demokratikus Ligájának képviseletében:
dr. Bruszt László