A Független Jogász Fórum megválasztott tisztségviselői

Képviselő:  Dr. Kónya Imre 
Helyettes képviselő:  Dr. Bártfay Pál
Jegyző: Dr. Sándorfi György

 

Független Jogász Fórum megválasztott vezető testülete (a Választmány tagjai)

Dr. Antall György
Dr. Bártfay Pál
Dr. Belák Ferenc
Dr. Bognár Szabolcs
Dr. Egressy András
Dr. Éliás Sára
Dr. Frányó Zoltán
Dr. Horváth Balázs
Dr. Horváth Sándor
Dr. Kemenczei Zoltán
Dr. Kónya Imre
Dr. Kukorelli István
Dr. Kutrucz Katalin
Dr. Magasházy Katalin 
Dr. Mayer Erika
Dr. Mészáros Vilmos
Dr. Orzó Katalin
Dr. Perlaki Erika
Dr. Richter Anna
Dr. Sándorfi György
Dr. Sólyom László 

 

A Független Jogász Fórum tagjai az EKA koordinálásának időszakában (1989.április 22.)

Dr. Antall György ügyvéd
Dr. Bakos Ödön jogtanácsos
Dr. Balás Éva ügyvéd
Dr. Balogh Béla ügyvéd
Dr. Balsai István ügyvéd
Dr. Bálint Anna jogtanácsos
Dr. Bárdos Edina ügyvéd
Dr. Bártfay Pál György ügyvéd
Dr. Bednay Dezső jogtanácsos
Dr. Belák Ferenc ügyvéd
Dr. Bíró Tamás szöv. elnök
Bíróné Dr. Nagy Katalin bíró
Dr. Boér Emőke bíró
Dr. Boglutz István ügyvéd
Dr. Bognár Szabolcs jogtanácsos
Dr. Bokor Ferenc ügyvéd
Dr. Butor Ferenc bíró
Dr. Czenner Tibor jogi előadó
Dr. Csáky Gyula jogtanácsos
Dr. Dankó Sándor ny. jogtanácsos
Dr. Dénes Veronika bíró
Dr. Dobozy Csaba ügyvéd
Dr. Dornbach Alajos ügyvéd
Dr. Egressy András ügyvéd
Erdélyi Leonóra joghallgató
Dr. Éliás Sára ügyvéd
Dr. Faragó István jogtanácsos
Dr. Fehérvári József jogtanácsos
Dr. Ferenczy Ildikó jogtanácsos
Dr. Frányó Zoltán bíró
Dr. Frech Ágnes bíró
Dr. Fülöp Miklós ügyvéd
Dr. Gabos Szilvia ügyvéd
Dr. Gergely Tamás jogtanácsos
Dr. Gottesmann Péter jogtanácsos
Dr. Gonda Dániel ügyvéd
Dr. Grigássy György jogi előadó
Dr. Grigássy László jogtanácsos
Dr. Gulyás Géza ügyvéd
Dr. Gyekiczki András szakkoll. igazg.
Dr. Halay László ügyvéd
Dr. Halász Ilona jogtanácsos
Dr. Hallama Marius jogtanácsos
Dr. Harsányi Szabolcs ügyvéd
Dr. Hegedűs László ügyvéd
Dr. Hilbert Edit bíró
Dr. Hoppál Endre ügyvéd
Dr. Horányi-Névy Ferenc ügyvéd
Dr. Horváth Attila t. gyak.
Dr. Horváth Balázs ügyvéd
Dr. Horváth Dóra ügyvédjelölt
Dr. Horváth István egy. tanársegéd
Dr. Horváth László jogtanácsos
Dr. Horváth Sándor ügyvéd
Dr. Horváth Tamás tud. munkatárs
Dr. Ilkei Csaba újságíró
Dr. Iványi L. Mátyás jogtanácsos
Dr. Izsák Attila ügyvéd
Dr. Jakab István ügyvéd
Dr. Jármay Ildikó ügyvéd
Dr. Jávor Béla ügyvéd
Dr. Kakukk Gy. András jogi előadó
Dr. Katkó Anna jogtanácsos
Dr. Kelecsényi Erzsébet ügyvéd
Dr. Kemenczei Zoltán jogtanácsos
Kemenczeiné dr. Radványi Judit jogtanácsos
Dr. Kisteleki Győző ügyvéd
Dr. Kocsis Attila közjegyző
Dr. Kolossváry István ügyvéd
Dr. Kónya Imre ügyvéd
Kónyáné Dr. Kutrucz Katalin egy. adjunktus
Dr. Kórodi Mária jogtanácsos
Dr. Kovács Kázmér ügyvéd
Dr. Kovács Zoltán ügyvéd
Dr. Kovács Zoltán ügyvéd
Dr. Kovács Zsuzsa ügyvéd
Dr. Kővári László jogtanácsos
Lehoczkyné Dr. Kollonay Csilla egy. docens
Dr. Liszkai Péter ügyvéd
Dr. Lőrinczi Gyula egy. adjunktus
Dr. Madarász Judit ügyvéd
Dr. Magasházy Katalin ügyvéd
Dr. Mayer Erika jogtanácsos
Dr. Mezey András ügyvéd
Dr. Mészáros István ügyvéd
Dr. Mészáros Vilmos ügyvéd
Dr. Móré Imre igazságügyi szakértő
Dr. Nehéz-Posony József ny. ügyvéd
Dr. Nehéz-Posony István ügyvéd
Dr. Nemes András ügyész
Dr. Neményi Tibor ügyvéd
Dr. Orzó Katalin bíró
Dr. Pataki Éva ny. ügyvéd
Dr. Pelle Andrea jogi előadó
Dr. Perlaki Erika ügyvéd
Dr. Petrovics Péter jogtanácsos
Dr. Péter Rezső jogtanácsos
Dr. Retteghy István ügyvéd
Dr. Révai Károly ügyvéd
Dr. Richter Anna ügyvéd
Dr. Rónay István bíró
Dr. Róth Miklós ügyvéd
Dr. Rubovszky György ügyvéd
Dr. Rusz Mária ügyvéd
Dr. Sándorfi György ügyvéd
Dr. Sepsey Tamás ügyvéd
Dr. Simoncsics Ferenc jogtanácsos
Dr. Sípos Árpád ügyvéd
Dr. Sípos Imre jogtanácsos
Dr. Sobor Ede ny.bíró
Dr. Somogyi János jogtanácsos
Dr. Sóos László jogtanácsos
Dr. Sólyom László egy.tanár
Surgutáné Dr. Rónyai Zsuzsanna bíró
Dr. Szabó Gábor jogtanácsos
Szabó Sándor alkalmazott
Dr. Szalaminka Katalin jogtanácsos
Dr. Szamosvári Erika jogi előadó
Dr. Szász István jogtanácsos
Dr. Szász Tibor jogtanácsos
Dr. Szegedy András ügyvéd
Dr. Szeles Sándor jogtanácsos
Dr. Szemes Tamás ügyvéd
Dr. Székely Katalin bíró
Dr. Szigeti János jogtanácsos
Dr. Szilágyi Péter jogtanácsos
Dr. Szirtes János ügyvéd
Dr. Szombati Zsigmond ügyvéd
Dr. Szűcs Andrea ügyvéd
Dr. Takács György jogtanácsos
Dr. Tarcsai Mihály ügyvéd
Dr. Teleki János ügyvéd
Dr. Tettey Emil ny. ügyvéd
Dr. Torda Péter jogtanácsos
Dt. Tóth József jogtanácsos
Dr. Tóth lászló ügyvéd
Dr. Tóth László jogtanácsos
Dr. Vajda Zsuzsanna bíró
Dr. Varga István jogtanácsos
Dr. Varga Péter ny. jogtanácsos
Dr. Vaszkun Györgyné jogtanácsos
Dr. Váradi József ügyvéd
Dr. Várhegyi István jogtanácsos
Dr. Vécsey Enikő jogtanácsos
Dr. Vég László bíró
Dr. Vígh Károly ügyvéd
Dr. Weinzierl Tamás ügyvéd
Dr. Zétényi Zsolt jogtanácsos
Dr. Zimnic János ügyvéd