Mint ismeretes, 1988. november 15.-ére,  a brassói munkástüntetés első évfordulójára a világ sok városában demonstrációt hirdettek meg. Ennek részeként magyarországi független szervezetek is felvonulást terveztek.
Ezt a békés demonstrációt "felsőbb helyen" előbb betiltották, majd a tilalom ellenére felvonulókat a rendőrség brutális módon szétverte.

A Független Jogász Fórum szükségesnek tartja leszögezni az alábbiakat:

  • e törvényesen bejelentett felvonulás betiltása (hasonlóan a f. év június 16.-i, ill. október 23.-i tüntetésekéhez) minden jogi alapot nélkülöz.
    A hatályban lévő szabályozás szerint a békés felvonulás külön engedélyhez nem kötött, és azt a hatóság - kellő határidőben tett bejelentés esetén - nem tilthatja be, ellenben lebonyolításának rendjét köteles biztosítani. (Alkotmány 64. §., a MN Elnöki Tanácsa által kihirdetett Polgári és Politikai Jogok Egyezségokmánya 21. cikke, az 5159/1945. BM. sz. rendelet, az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. sz. tvr. 6. §. (2), illetve a rendőrségről szóló 39/1974. (XI.1.) MT. sz. rend. 8. §. b./).
  • az előbbiekre tekintettel, a békés felvonulás betiltására jelenleg sem a rendőrhatóság, sem az azt irányító belügyminiszter nem jogosult. Okkal feltételezhetjük, hogy a döntés "magasabb helyen", a jogi megfontolásokat figyelmen kívül hagyva született.
    Különösnek hatnak az ilyen intézkedések abban az időszakban, amelyben a hatalom deklarált célja a jogállam felépítése.
  • a június 27.-én lezajlott, méreteiben is jelentős "néma tüntetés" bizonyította, hogy a diplomáciai képviselet helyiségeinek védelme, nyugalmának biztosítása megoldható.
    (Az 1965. évi 22. tvr.-el kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi szerződés 22. cikke).
  • hivatásunk okán is tisztában vagyunk azzal, hogy a rendőrség elsőrendű feladatát - a polgárok vagyoni és személyi biztonságának védelmét - egyre romló feltételek között kényszerül ellátni; a rendőri állomány ebből eredő ingerültségének és kapkodásának jeleit az utóbbi időben több ízben is tapasztaltuk.

Ebben a helyzetben a közigazgatásnak minden eddiginél nagyobb szüksége lenne a polgárok támogatására. Felelőtlenség a még meglevő bizalmat az ilyen és ehhez hasonló intézkedésekkel eljátszani.

Budapest, 1988. november 27.- én