Az Igazságügyi Minisztérium 1989. február 23.-án hozta nyilvánosságra azt az alkotmánykoncepciót, amelyet március 8.-án az Országgyűlés elé terjeszt. Egyúttal közleményben kérte fel az állampolgárokat, hogy nyilvánítsanak véleményt a szabályozási elvekről, és megígérte, hogy a beérkező észrevételekről tájékoztatni fogja az Országgyűlést, továbbá jelezte, hogy "az alkotmányszöveg szövegtervezetét is széleskörű,   szervezett országos vitára bocsátja. Nyilvánvaló, hogy két hét nem elegendő idő egy széleskörű országos vitára /amelynek megszervezésére egyébként kísérlet sem történt/, s különösen nem   az elhangzott vélemények értékelésére és hasznosítására.

A Független Jogász Fórum fontosnak tartja az alkotmányszöveg   tervezetének megvitatását is, azonban egy szövegtervezet   vitája - ha a szabályozás alapelveit az Országgyűlés már elfogadta - az igazán érdemi, a koncepcionális kérdéseket nem   tudja befolyásolni. Ezért igazán nélkülözhetetlen a szabályozási koncepció vagy koncepciók társadalmi vitára bocsátása.

A jelenlegi szabályozási "menetrend" helyett az alábbi eljárást tartjuk elfogadhatónak:
 1. A szabályozás koncepcióját bocsássák széleskörű társadalmi vitára, amely kapjon a sajtóban minden eddiginél nagyobb nyilvánosságot.
 2. Az MSZMP és a független politikai szervezetek képviselőiből hozzanak létre egy olyan testületet, amely a társadalmi viták anyagát értékelve, az Igazságügyi   Minisztérium szakmai   közreműködésével   meghatározná az Alkotmánynak, az Országgyűlés elé kerülő végleges szabályozási elveit.
 3. Az Országgyűlés által elfogadott koncepció alapján   az Igazságügyi Minisztérium   szakapparátusa dolgozza ki az Alkotmány szövegének tervezetét, amelyet természetesen - a jogalkotásról szóló törvény értelmében - szintén társadalmi vitára kell   bocsátani.
 4. Az Alkotmányról szóló végleges   törvényjavaslatot, a társadalmi vitán elhangzottak figyelembevételével az Igazságügyi Minisztérium dolgozza ki. Ennek során az MSZMP és a   független politikai szervezetek képviselőiből álló testület   konzultatív feladatot látna   el.
 5. Ezzel párhuzamosan a választás   lehetőségét   ténylegesen   biztosítva, a jelenlegi Országgyűlés helyett létre kell hozni egy valóságos népképviseleti testületet, amely egyedül alkalmas lehet egy hiteles, a nemzet sorsát hosszú távon meghatározó alaptörvény meghozatalára.
 6. Ennek során
  -a Kormány   terjessze az Országgyűlés nyári ülésszaka elé a párttörvényre, valamint az egyszeri   alkalomra - a néhány   hónapon belül megrendezendő választásokra - szóló   választójogi törvényre vonatkozó javaslatot, /az FJF egyébként elkészített egy   ilyen   - a felgyorsult politikai folyamatok miatt kizárólag egy előrehozott választás lebonyolítására szánt - törvénytervezetet/.
  -a párttörvény   és az ideiglenes választójogi törvény elfogadását követően az Országgyűlés oszlassa fel önmagát.
 7. Az Alkotmány legitimációját csak egy népképviseleti Országgyűlés biztosíthatja és nem egy esetleges népszavazás, amely természeténél fogva legfeljebb az alkotmányozás   szükségességének eldöntésére lenne alkalmas, de nem egy bonyolult szabályozás   helyességének megítélésére.


Budapest, 1989. február 25.-én.