A Magyar Szocialista Munkáspárt az elmúlt napokban több ellenzéki szervezethez 1989.április 8-i tárgyalásra szóló megkereséseket juttatott el. Ezekre a megkeresésekre az Ellenzéki Kerekasztal - résztvevőinek egyetértése alapján - a következőképpen válaszol:
 1. Az Ellenzéki Kerekasztal a megbeszélésre tett ajánlat elfogadásához nélkülözhetetlennek tartja, hogy a megbeszéléseken a független ellenzéki szervezetek oldalán az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőinek mindegyike /a Bajcsy-Zsilinszky Endre Baráti Társaság, a Fiatal Demokraták Szövetsége, a Független Kisgazda-Földmunkás- és Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum, a Magyar Néppárt, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége, tárgyalófélként, a független szakszervezetek képviselői, megfigyelőként/ részt vegyen.
 2. A megbeszélések szükséges feltétele, hogy azokon az asztal két oldalán helyet foglalók felváltva jussanak szóhoz; a két oldal megbízottai az elnök tisztében egymást óránkénti váltásban kövessék.
 3. A megbeszélésekről megjelenő kommüniké szövegét az asztal két oldalán helyet foglalók együttesen alakítsák ki és hagyják jóvá; azoknak a televízióban, a rádióban és az országos napilapokban való megjelenését együttesen biztosítsák.
  Abban a nem remélt esetben, ha közös kommüniké kialakítására nem kerül sor, a feleknek legyen módja azonos terjedelmű önálló közleményeknek a fentiek szerinti egyidejű és párhuzamos megjelentetésére.
 4. A megbeszélések szükséges feltétele, azok napirendjeinek előzetes közös megállapítása. Az első alkalommal sorra kerülő megbeszélésre az Ellenzéki Kerekasztal az alábbi napirendi pontok megvitatását javasolja:
  1. az alkotmányozás demokratikus menete feltételeinek biztosítása,
   tekintettel arra, hogy az alkotmányozás jelenlegi folyamatát az Ellenzéki Kerekasztal nem tartja demokratikusnak és célszerűnek;
  2. az alkotmányos kibontakozást biztosító szabad és demokratikus választások feltételeinek megteremtése, tekintettel arra, hogy a nem demokratikus választások útján létrejött jelenlegi országgyűlést az Ellenzéki Kerekasztal az alkotmányozásra alkalmatlannak tartja;
  3. a megbeszéléseken létrejövő megegyezések érvényesítésének módszerei és biztosítékai, tekintettel arra, hogy az Ellenzéki Kerekasztal csak olyan tárgyalásoknak látja értelmét, amelyek a jogalkotásba intézményesen beépülnek;
  4. a bős-nagymarosi beruházás megvitatása, tekintettel arra, hogy az építkezés folytatása a kormányzat szavahihetőséget kérdésessé teszi.
A jövőben igényt tartunk arra, hogy a megbeszélésekre vonatkozó minden értesítés az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőihez, valamint az Ellenzéki Kerekasztal tevékenységét összehangoló Független Jogász Fórumhoz külön-külön is, írásban és kellő időben jusson el.
Nyilatkozatunkat a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága részére történő kézbesítését követően nyilvánosságra hozzuk.

Kelt Budapesten,  1989. év március hó 3o. napján.

 

az ELLENZÉKI  KEREKASZTAL résztvevői