1989 utolsó napjaiban az egész világ a romániai forradalom hatása alatt áll. Románia népeinek hősiességét nem kisebbíti, ha megállapítjuk, hogy forradalmuk része csupán egy világtörténelmi folyamatnak, amelynek végén a kommunista rendszer eltűnik a nemzetek életéből.

Okkal állíthatjuk, hogy Romániában, Csehszlovákiában, Bulgáriában és az NDK-ban a változások a magyarországi átalakulás nélkül nem következhettek volna be, mint ahogy a mi csendes forradalmunkban is szerepet játszott Lengyelország kilenc évig tartó küzdelme.

1956-ban a magyar nép a végső győzelmet még nem vívhatta ki, mint ahogy nem győzhetett a berlini munkáslázadás 53-ban és a brassói 87-ben, a prágai tavasz 68-ban és a Szolidaritás 81-ben.

A Túlerővel szembeforduló nemzetek helyzete akkor még kilátástalan volt, mivel nem tudhatták maguk mellett természetes szövetségeseiket, akik hozzájuk hasonló kiszolgáltatottságban éltek egy embertelen rendszer szorításában.

1989-90 fordulóján egyedülálló történelmi lehetőség látszik kibontakozni Közép -és Kelet-Európa népei számára. Mivel közel egyidőben lépnek fel elnyomóikkal szemben, reális esélyük van a győzelemre, és ha képesek lesznek erőiket egyesíteni, akkor egyszerre szabadulhatnak meg az emberi természettől idegen kommunista rendszertől és - az együtt kivívott szabadság mámorában – az őket megosztó történelmi előítéletektől. Így egymással szoros szövetségben csatlakozhatnak majd Európa szerencsésebb nemzeteihez.

Ennek előfeltétele a kommunizmus felszámolásában érdekelt politikai erők összefogása Közép -és Kelet-Európában. Mindebben – a környező országok magyar kisebbségei révén és az ellenzéki pártok viszonylagos szervezettsége folytán - kulcsszerep juthat nekünk, magyaroknak.
A Független Jogász Fórum ezért üdvözli a Magyar Demokrata Fórum kezdeményezését egy Közép-Európai Fórum létrehozására és javasolja a magyar ellenzéki erőknek, hogy csatlakozzanak az MDF kezdeményezéséhez; a gyakorlati megvalósítás módozatait közösen dolgozzák ki és azt haladéktalanul kezdjék meg. Bocsássák egymás rendelkezésére a térség születőben lévő, vagy már megszületett ellenzéki szerveződéseihez fűződő kapcsolataikat, és szorosan együttműködve szervezzék meg Budapesten azt az egyeztető fórumot, amelyben mindazok a lengyel, kelet-német, cseh, szlovák, román, bolgár és magyar politikai szerveződések, amelyek közvetve sem kötődnek a diktatórikus hatalmi berendezkedésekhez, folyamatosan egyeztethetnék politikájukat, annak érdekében, hogy országaikban a kommunista rendszer egyszer s mindenkorra megszűnjön.

 

A Független Jogász Fórum