Németh Miklós Miniszterelnök úrnak!
Országház
Budapest

Tisztelt Miniszterelnök úr!

A magyar népnek joga van megismerni saját történelmét. Köztudomású, hogy sorsunk alakulását - az utóbbi 45 évben - a különböző néven nevezett kommunista párt határozta meg. E meghatározó szerep országos és helyi szinten egyaránt érvényesült. Ezért a kommunista párttal kapcsolatos dokumentumok nem képezhetik a párt tulajdonát, hanem az egész népet illetik. Megsemmisítésük a nép ellen elkövetett bűn, mert legalábbis nehezíti történelmünk hiteles és pontos feltárását. Az utóbbi hetekben mégis sok tonnányi iratot semmisítettek meg.

Arról azonban nincs értesülésünk, hogy a Minisztertanács amely magát újabban nem a kormányzó párt, hanem az egész nemzet kormányának nyilvánította, - bármit is tett volna, az iratpusztítások megakadályozása érdekében. A nemzeti kormánynak e körben akkor is cselekednie kellene, ha nem lenne egyúttal jogi kötelessége is az iratok védelme. De ráadásul még az is.

Az 1969. évi 27. sz. tvr. levéltári anyagnak minősít – minden gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, művelődési vagy egyéb szempontból jelentős történeti értékű anyagot, függetlenül attól, hogy azok, mely szervezetnél és mikor keletkeztek. Ezeknek az anyagoknak a megrongálása, használhatatlanná tétele, ill. megsemmisítése ugyanezen tvr. 15. értelmében tilos. Ha ilyen anyagok fennmaradását veszély fenyegeti, akkor az intézkedés joga - a tvr. 16. szerint - a kormányé.

Ezért - levelünk nyilvánosságra hozatala mellett - megkérdezzük Önt, a nemzet előtt önmagát felelősnek tekintő kormány elnökét; mit tett a Minisztertanács az iratmegsemmisítések megakadályozása érdekében? Egyben felhívjuk figyelmét arra, hogy a cselekvés nemcsak erkölcsi, hanem jogi kötelessége is.

 

Budapest, 199O. január 3.

Tisztelettel

 

a Független Jogász Fórum
nevében
Dr. Kónya Imre
képviselö