A Független Jogász Fórum a rendszerváltozás időszakának meghatározó szervezetévé vált azáltal, hogy kezdeményezte az Ellenzéki Kerekasztal létrejöttét, és három hónapon át koordinálta is az EKA működését, képviselője vezette a Kerekasztal üléseit.
1989 elején még senki sem gondolta volna, hogy a zsigeri ellentétekkel megosztott ellenzék három hónapon belül – egy alig ismert, százegynéhány fős ellenzéki-szakmai szervezet hívására képes lesz összefogni és március 22-én létrehozza az Ellenzéki Kerekasztalt. Hogy ez a politikai ellensúly rákényszeríti majd a hatalmat arra, hogy három hónap múlva, egyenrangú félként leüljön tárgyalni az Ellenzéki Kerekasztallal a demokratikus átmenetről. Hogy további három hónap múlva szeptember 18-án megszületik a megállapodás a szabad választások törvényi feltételeiről. S hogy 1990. március 25-én megtartják a választások első fordulóját, április 8-án a másodikat, hogy május 2-án megalakul a parlament, 23-án pedig a felelős kormány. Hogy 1989. március 22-ét követően – egyetlen esztendő leforgása alatt – létrejön a demokratikus magyar jogállam.
Az EKA sztori dióhéjban című összeállítás néhány korabeli filmrészlet bemutatásával felvillantja az Ellenzéki Kerekasztal tevékenységének döntő pillanatait, kiegészítve Antall József miniszterelnök zárt körben elhangzott beszédének a rendszerváltó megállapodást értékelő részével.


Az első részben az ELTE jogi karának büntetőjogi tanszékén tartott ülésekről látunk néhány pillanatképet. Ez volt az a három hónap, amikor a Független Jogász Fórum koordinálta az EKA tevékenységét és Kónya Imre vezette az üléseket Bártfay Pál, Sándorfy György és Richter Anna segítségével. Ebben a részben Kövér Lászlót, Tölgyessy Pétert, Sólyom Lászlót, Richter Annát és Kónya Imrét látjuk, hallhatjuk néhány pillanatra, majd megismerhetjük Tölgyessy Péter, Orbán Viktor és Szabad György érvelését egy-egy fontos vitapontban.
Ez alatt a három hónap alatt sikerült elérni, hogy a kizárólagos hatalom képviselői elfogadják az Ellenzéki Kerekasztalt egyenrangú tárgyalópartnernek, és megkezdjék a tárgyalásokat az ellenzékkel a szabad választások törvényi feltételeiről.
Ezek voltak az u.n. Nemzeti Kerekasztal tárgyalások, amelynek nyitó plenáris ülésén 1989 június 13-án a felek szándéknyilatkozatai hangzottak el. A film az Ellenzéki Kerekasztal szándéknyilatkozatából tartalmaz néhány részletet, amelyet Kónya Imre, a Független Jogász Fórum vezetője terjesztett elő.
A Nemzeti Kerekasztal tárgyalások három hónapja alatt a felek kidolgozták azt a nagy terjedelmű alkotmánymódosítást, amelynek következtében létrejött a köztársasági alkotmány, és a szabad választások megtartásához szükséges sarkalatos törvényeket: a pártok működését szabályozó törvényt és a választójogi törvényt, valamint a büntető törvénykönyv állam elleni bűncselekményeket szabályozó részének módosítását.
Ezt követően 1989. szeptember 18-án megszületett a rendszerváltó megállapodás, amely az Ellenzéki Kerekasztal MDF által vezetett többsége és az MSZMP között jött létre, és amely előfeltétele volt annak, hogy az MSZMP által uralt parlament elfogadja a Nemzeti Kerekasztal mellett közösen kidolgozott törvényeket, köztük a köztársasági alkotmányt. Ezzel megnyílt az út a szabad választások előtt, de az Ellenzéki Kerekasztal szétszakadt. Az SzDSz és a Fidesz ugyanis nem írta alá a megállapodást, de nem is vétózta azt meg, ugyanakkor népszavazást kezdeményezett a kompromisszummal szemben. A film harmadik része a szakadó Ellenzéki Kerekasztal többsége és kisebbsége vezéregyéniségeinek, Antall Józsefnek, illetve Tölgyessy Péternek a beszédéből tartalmaz egy-egy részletet. A beszédek a Nemzeti Kerekasztal utolsó plenáris ülésén, 1989. szeptember 18-án hangzottak el.
A film befejező része a szabad választások után megválasztott miniszterelnöknek zárt körben elmondott beszédéből vett néhány perces részlet, amelyben Antall József többek között értékeli az Ellenzéki Kerekasztal által az MSZMP-vel megkötött megállapodást és megjegyzi, hogy: „Ezekről a kérdésekről lehet majd egyszer még szólni, hogy minél kevesebb hazugság maradjon az emberek agyában.” Az Ellenzéki Kerekasztal létrejöttének negyedszázados jubileumára ezért készült ez a filmösszeállítás: „hogy minél kevesebb hazugság maradjon az emberek agyában”.


Az Ellenzéki Kerekasztal egyedülálló formáció a szovjet tömbhöz tartozó országokban lezajlott rendszerváltozásokban: igazi hungarikum. Létrejöttével az önmagukban gyenge ellenzéki szerveződések valódi ellensúlyként jelentek meg, anélkül, hogy önállóságukat feladták volna. Ez a politikai ellensúly rákényszerítette a kizárólagos hatalmat birtokló állampártot, hogy alávesse magát a szabad választásoknak, és hogy annak feltételeit az ellenzékkel folytatott tárgyalásokon alakítsa ki. Amint ez megtörtént, az EKA mint egy burok, „lehámlott” az ellenzéki szervezetekről, azok pedig ott álltak, készen a szabad választásokon történő megmérettetésre. Ebben a folyamatban, legalábbis első szakaszában a Független Jogász Fórum volt a katalizátor.